O nas

Centrum Diagnostyki i Leczenia Miażdżycy MEDIKARD w Katowicach rozpoczęło swoją działalność w 1989, a więc funkcjonujemy już od niemal ćwierć wieku. Założycielem gabinetu kardiologicznego był Zbigniew Ciemniewski, ówczesny adiunkt I Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej. Gabinet mieścił się w skromnym lokalu przy ulicy Powstańców w Katowicach i korzystał tylko z podstawowego wyposażenia. Z upływem lat poradni kardiologicznej przybywało pacjentów i stopniowo zaopatrywała się w nowy sprzęt (UKG, prosty rejestrator holterowski, analizator biochemiczny, a potem proste laboratorium). W 1999 roku gabinet został zarejestrowany jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i przeniósł swoją siedzibę do znacznie większego lokalu w budynku CZW Węglozbyt przy ul. Konckiego w Katowicach, w którym funkcjonuje do dzisiaj. Poradnie i pracownie działają w ramach prywatnej opieki medycznej.

Obecnie w ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Miażdżycy funkcjonują poradnie kardiologiczna, w tym poradnia kontroli stymulatorów serca, poradnia naczyniowa, neurologiczna i laryngologiczna, posiadające zaplecze diagnostyczne w pracowniach ultrasonograficznej, ergometrii, holterowskiej oraz spirometrycznej. Naszą diagnostykę laboratoryjną prowadzimy we współpracy z grupą DIAGNOSTYKA S.A., a materiały do badań pobieramy na miejscu. Aktualnie Centrum opiekuje się prawie 15 tysiącami pacjentów. Dziś dysponujemy nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, który usprawnia pracę naszych kardiologów, angiologów, neurologów, laryngologów i innych specjalistów. Pracujemy nad rozwojem opieki nad pacjentami z wszczepionym stymulatorem serca (posiadamy sprzęt do kontroli i programowania różnych typów stymulatorów).

Od pewnego czasu jesteśmy też współuczestnikami badań naukowych, związanych z nowymi rodzajami leków kardiologicznych. Uważamy przyjęcie nas do programu badawczego przez zagranicznych partnerów za ważne wyróżnienie, świadczące o jakości naszego zespołu.