Problemy kardiologiczne wieku średniego

Dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski mówi o zmianach zachodzących w organizmie kobiet i mężczyzn w wieku średnim oraz związanymi z tym potencjalnymi następstwami naczyniowymi i kardiologicznymi. Zwraca uwagę na możliwość ujawnienia się w tym czasie nadciśnienia tętniczego lub wad serca, zaburzeń rytmu serca, czy cukrzycy.