Niewydolność krążenia

W filmie wyjaśniane są przyczyny i omawiany przebieg chorób związanych z niewydolnością krążenia. Kardiolog zwraca uwagę na niebagatelny, negatywny wpływ drobnych zaniedbań zdrowia, takich jak ignorowanie nieznacznego nadciśnienia i innych niewielkich nieprawidłowości ze strony układu krążenia.