Diagnozowanie miażdżycy

Zamieszczony poniżej odcinek programu „Na wagę zdrowia” naświetla problematykę zagrożenia miażdżycą i przybliża sposób działania aparatury USG z przystawką dopplerowską.